[Index]

JHPropertiesTypedExtensions - JSF Validators

JSF Validator implementations using the different PropertyTypes in the JHPropertiesTyped framework.

Java types JSF Validators (dk.heick.properties.types.jsf.validators.java)

Name PropertyType Validates to @FacesValidator.validatorId Javadoc
BigDecimalValidator BigDecimalPropertyType BigDecimal dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.BigDecimalValidator Link
BigIntegerValidator BigIntegerPropertyType BigInteger dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.BigIntegerValidator Link
CharsetValidator CharsetPropertyType Charset dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.CharsetValidator Link
ClassnameValidator ClassnamePropertyType Class<?> dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.ClassnameValidator Link
ColorValidator ColorPropertyType Color dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.ColorValidator Link
ConnectionUrlValidator ConnectionUrlPropertyType String dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.ConnectionUrlValidator Link
CountryValidator CountryPropertyType Locale dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.CountryValidator Link
DateFormatValidator DateFormatPropertyType SimpleDateFormat dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.DateFormatValidator Link
DecimalFormatValidator DecimalFormatPropertyType DecimalFormat dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.DecimalFormatValidator Link
DirectoryValidator DirectoryPropertyType File dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.DirectoryValidator Link
EmailValidator EmailPropertyType String dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.EmailValidator Link
FileValidator FilePropertyType File dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.FileValidator Link
FontValidator FontPropertyType Font dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.FontValidator Link
InetAddressValidator InetAddressPropertyType InetAddress dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.InetAddressValidator Link
LdapNameValidator LdapNamePropertyType LdapName dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.LdapNameValidator Link
LocaleValidator LocalePropertyType Locale dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.LocaleValidator Link
MimeTypeValidator MimeTypePropertyType MimeType dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.MimeTypeValidator Link
ProxyValidator ProxyPropertyType Proxy dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.ProxyValidator Link
TimeUnitValidator TimeUnitPropertyType TimeUnit dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.TimeUnitValidator Link
TimeZoneValidator TimeZonePropertyType TimeZone dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.TimeZoneValidator Link
URIValidator URIPropertyType URI dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.URIValidator Link
URLValidator URLPropertyType URL dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.URLValidator Link
IP4AddressValidator IP4AddressPropertyType String dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.IP4AddressValidator Link
StringPropertiesValidator StringPropertiesPropertyType Properties dk.heick.properties.types.jsf.validators.java.StringPropertiesValidator Link
Name PropertyType Validates to @FacesValidator.validatorId Javadoc


JHPropertyTypes - Custom types JSF Validators (dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom)

Name PropertyType Validates to @FacesValidator.validatorId Javadoc
ByteSizeValidator ByteSizePropertyType ByteSizeVO dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.ByteSizeValidator Link
EnvironmentValidator EnvironmentPropertyType Environment dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.EnvironmentValidator Link
HourIntervalsValidator HourIntervalsPropertyType HourIntervalsVO dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.HourIntervalsValidator Link
IPRangeValidator IPRangePropertyType IPRange dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.IPRangeValidator Link
MonthValidator MonthPropertyType Month dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.MonthValidator Link
LatLngValidator LatLngPropertyType LatLng dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.LatLngValidator Link
Point2DValidator Point2DPropertyType Point2D dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.Point2DValidator Link
Point3DValidator Point3DPropertyType Point3D dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.Point3DValidator Link
TimeSpanValidator TimeSpanPropertyType TimeSpan dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.TimeSpanValidator Link
VersionValidator VersionPropertyType VersionVO dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.VersionValidator Link
WeekdayValidator WeekdayPropertyType Weekday dk.heick.properties.types.jsf.validators.custom.WeekdayValidator Link
Name PropertyType Validates to @FacesValidator.validatorId Javadoc


JHPropertyTypes - Extension types JSF Validators (dk.heick.properties.types.jsf.validators.extension)

Name PropertyType Validates to @FacesValidator.validatorId Javadoc
HibernateDialectValidator HibernateDialectPropertyType Class<?> dk.heick.properties.types.jsf.validators.extension.HibernateDialectValidator Link
QuartzCronExpressionValidator QuartzCronExpressionPropertyType String dk.heick.properties.types.jsf.validators.extension.QuartzCronExpressionValidator Link
Name PropertyType Validates to @FacesValidator.validatorId Javadoc